προΐημι

προΐημι
Α [ἵημι]
1. αποστέλλω κάποιον εκ τών προτέρων ή στέλνω κάτι από πριν («αἶψα δ’ ἐπ' Αἴαντα προΐεις κήρυκα θοώτην», Ομ. Ιλ.)
2. αφήνω κάποιον να πάει κάπου («Μαίον' ἄρα προέηκε, θεῶν τετράεσσι πιθήσας», Ομ. Ιλ.)
3. αφήνω κάτι να πέσει («πηδάλιον ἐκ χειρῶν προέηκε», Ομ. Οδ.)
4. (για αλιέα) πετώ στη θάλασσα («ἁλιεύς... ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο», Ομ. Οδ.)
5. εκσφενδονίζω κάτι προς τα εμπρός («Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσκιον ἔγχος», Ομ. Ιλ.)
6. (για ποταμό) εκβάλλω, χύνω («ὅς ρ' ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ», Ομ. Ιλ.)
7. προδίδω («οἱ δέ μιν ἐξαιτέονται προεῑναι κελεύοντες Κυμαίους», Ηρόδ.)
8. (με αυτοπαθή αντων.) επιδίδομαι, αφοσιώνομαι σε κάτι («οὔκουν δεῑ ἀμελεῑν οὐδ' ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτούς», Ξεν.)
9. μέσ. προΐεμαι
α) (σχετικά με εκρίμματα, βλαστούς κ.λπ.) χύνω, αποβάλλω ή βγάζω (α. «κόπρον δὲ προΐεται, ἕως ἂν ῇ σκωλήκιον», Αριστοτ.
β. «αἳ διαθερμαινόμεναι τῇ ὥρᾳ προΐενται τοὺς βλαστούς», θεόφρ.)
β) (σχετικά με ήχο) εκφωνώ, εκπέμπω («καὶ πᾱσαν προϊέμενοι φωνήν», Πολ.)
γ) διώχνω προς κάποιο μέρος
δ) αφήνω, παραδίδω («τὴν Κέρκυραν έβούλοντο μὴ προέσθαι τοῑς Κορινθίοις», Θουκ.)
ε) αφήνω, εγκαταλείπω
στ) αφήνω κάποιον να διαφύγει
ζ) αφήνω να παρέλθει («μὴ προΐεσθαι διὰ κενῆς τὸν χρόνον», Πολ.)
η) (σπαν. με καλή σημ.) εμπιστεύομαι σε κάποιον
θ) δωρίζω, παραχωρώ, χαρίζω («προέσθαι τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ μισθοῡ», Πλάτ.)
ι) παραδίδω κάτι χωρίς πληρωμή
ια) δανείζω
ιβ) αποβάλλω, απορρίπτω («θοἰμάτιον προέσθαι καὶ μικροῡ γυμνόν ἐν τῷ χιτωνίσκω γενέσθαι», Δημοσθ.)
ιγ) χάνω («εἰ γὰρ προήσεσθε τοῡτον τὸν καιρόν», Λυκούργ.)
ιδ) είμαι απερίσκεπτος («μὴ προέσθαι μηδ' ἐᾱσαι κατασχεῑν Φίλιππον», Δημόσθ.)
10. φρ. «προΐημι ἔπος» — πετώ έναν λόγο απερίσκεπτα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • προίημι — προίημι send forth pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προεῖτ' — προεῖτε , πρόειμι 2 sum to be before pres opt act 2nd pl προεῖτο , προίημι send forth aor ind mid 3rd sg προεῖτο , προίημι send forth plup ind mp 3rd sg προεῖτε , προίημι send forth aor opt act 2nd pl προεῖτε , προίημι send forth aor opt act 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προίετε — προίημι send forth imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) προίετε , προίημι send forth pres imperat act 2nd pl προίετε , προίημι send forth pres ind act 2nd pl προί̱ετε , προίημι send forth imperf ind act 2nd pl προίετε , προίημι send forth pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προεθένθ' — προεθέντα , προίημι send forth aor part pass neut nom/voc/acc pl προεθέντα , προίημι send forth aor part pass masc acc sg προεθέντι , προίημι send forth aor part pass masc/neut dat sg προεθέντε , προίημι send forth aor part pass masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προειμέν' — προειμένα , προίημι send forth perf part mp neut nom/voc/acc pl προειμένε , προίημι send forth perf part mp masc voc sg προειμέναι , προίημι send forth perf part mp fem nom/voc pl προειμένᾱͅ , προίημι send forth perf part mp fem dat sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προεῖσθε — προίημι send forth aor ind mid 2nd pl προεῖσθε , προίημι send forth plup ind mp 2nd pl προεῖσθε , προίημι send forth perf imperat mp 2nd pl προεῖσθε , προίημι send forth perf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προυθέντ' — προεθέντα , προίημι send forth aor part pass neut nom/voc/acc pl προεθέντα , προίημι send forth aor part pass masc acc sg προεθέντι , προίημι send forth aor part pass masc/neut dat sg προεθέντε , προίημι send forth aor part pass masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προίει — προίημι send forth pres imperat act 2nd sg προίει , προίημι send forth pres imperat act 2nd sg προί̱ει , προίημι send forth imperf ind act 3rd sg (attic epic) προίει , προίημι send forth imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προίεσθε — προίημι send forth imperf ind mp 2nd pl προίεσθε , προίημι send forth pres imperat mp 2nd pl προίεσθε , προίημι send forth pres ind mp 2nd pl προί̱εσθε , προίημι send forth imperf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προίη — προίημι send forth imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) προί̱η , προίημι send forth imperf ind act 3rd sg προί̱η , προίημι send forth imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) προίη , προίημι send forth imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”